GEZOND LEVEN IN GEZONDE GEBOUWEN
rondblanc rondblanc rondblanc rondblanc rondblanc
80
MICROBIËLE GEMEENSCHAPPEN VOOR SCHONE OMGEVINGEN
wat doet BioOrg
Zuivere lucht en proper water zijn onmisbaar voor ieders gezondheid en welzijn. Daarom ontwikkelde BioOrg een baanbrekende techniek om verstorende en ziekmakende vervuiling in gebouwen en in de procesindustrie op te ruimen.

BioOrg plaatst positieve organismen die uit zichzelf de zichtbare en onzichtbare vervuiling opruimen. Niet enkel op bereikbare plaatsen, maar
ook in de overige 80% van een gebouw of een installatie voeren de organismen hun opruimactie uit. Deze ultramoderne behandeling zorgt
voor een nieuw en gezond evenwicht, zonder het gebruik van agressieve chemische producten, en heeft een curatief en preventief effect.
BioOrg geeft mensen de omgeving die ze nodig hebben: met zuivere lucht en proper water. Iedereen voelt zich weer als een vis in het water!

80% ONZICHTBARE VERVUILING

fijnstof
FIJNSTOF
ultrakleine stofdeeltjes die ontstaan uit natuurlijke of menselijke activiteit en ook in gebouwen binnendringen
fijnstof
ALLERGENEN
stoffen die voortkomen uit schimmels of pathogenen die in gebouwen of installaties aanwezig zijn
fijnstof
BIOFILMS
microscopische laag met organische slijmvorming die vooral in waterige milieus optreedt
fijnstof
GEURHINDER
kan zowel door negatieve organismen als microvervuiling veroorzaakt worden
fijnstof
CHEMISCHE POLLUENTEN
VOC’s die uitgassen uit bouwmaterialen, kleurstoffen, lijmen of voorwerpen

20% ZICHTBARE VERVUILING

visueel
VISUELE VERONTREINIGING
Verontreiniging van alle aard, kleeft vast aan de onderliggende onzichtbare vervuiling.
fleche
TECTOBIOTICS 24/7 VOOR U AAN HET WERK
hoe werkt het
BioOrg bevolkt zowel de lucht, het water als alle materialen en oppervlakken met positieve organismen, de Tectobiotics®. Via verstuiving, verneveling en reiniging komen de positieve organismen tot op de moeilijkst bereikbare plaatsen. Overal waar de Tectobiotics® terechtkomen, vormen ze microbiële gemeenschappen die uit zichzelf de vervuiling wegnemen en de lucht en het water zuiveren. Zo ontstaat langzaam maar zeker een positief bio-evenwicht ten dienste van een natuurlijke lucht- en waterkwaliteit.

organismes
IN DE LUCHT
  1. de vuildeeltjes worden moleculair gecomplexeerd in de binnenlucht
  2. door de zwaartekracht vallen de vuildeeltjes uit de lucht naar beneden
  3. de vervuiling wordt door de Tectobiotics® opgeruimd door ze te metaboliseren
OP VOORWERPEN EN INSTALLATIES
  1. de vervuiling worden gereinigd door pH-neutrale liquids, compatibel met Tectobiotics®
  2. de Tectobiotics® weken de vervuiling los door de kleeflaag te consumeren
  3. een extra coatinglaag met Tectobiotics® blijft langdurig nawerken
fleche veiligheid
POSITIEF BIO-EVENWICHT
hoe werkt het
image1 image2
moins
plus
BioBalance
Indien op alle kritieke plaatsen van het gebouw of de installatie een stabiele microbiële gemeenschap wordt opgebouwd en in stand gehouden, ontstaat er een langdurig positief bio-evenwicht. Dat BioBalance-principe blinkt uit in zijn eenvoud: de ongewenste microflora wordt door een overmacht van goedaardige bacteriën vervangen.

Bovendien kunnen de ongewenste micro-organismen geen resistentie opbouwen tegen de gewenste positieve organismen Tectobiotics®, wat wel gebeurt tegen klassieke reinigers, chemicaliën en desinfectantia. Door het inzetten van een overweldigende hoeveelheid goede organismen (ongeveer 20 miljoen per m2) wordt de strijd voor plaats en voedsel opgevoerd, het zogenaamde ‘competitive exclusion effect’. Zo ontstaat op een heel natuurlijke wijze een nieuw positief biologisch evenwicht. Gevolg: een omgeving die 80% cleaner is dan u kunt zien!
BioBalance Quality Label

U kunt aanspraak maken op het BioBalance Quality Label na langdurig gebruik van positieve organismen in uw omgeving. Klik hier voor meer info over dat kwaliteitslabel.
label
flechehaut